Tranh phù điêu công giáo tại Mỹ thuật AN NHIÊN

1.Phù điêu công giáo là gì? Tranh phù điêu công giáo là một nghệ thuật tuyệt đẹp, được tạo ra từ nhiều thế kỷ trước đây và đến ngày nay, nó vẫn được sử dụng để thể hiện những vẻ đẹp tinh thần, sự hiện hữu của thiên Chúa, các thánh và các câu chuyện […]

Tranh Phù Điêu Công Giáo

Tranh Phù Điêu Công Giáo Tranh phù điêu công giáo đây là một loại tranh đẹp và ý nghĩa dành riêng cho những người theo đạo Thiên Chúa. Một bức tranh đẹp đặt ở những nới trang trọng nhất của ngôi nhà, ví dụ: Phòng khách, nhà ăn…không chỉ là tranh trang trí, tranh treo […]