Những điều chưa biết về phù điêu

Phù điêu là gì? Phù điêu là một loại tượng điêu khắc trang trí trên các tòa nhà, tường bao, cửa sổ, cột trụ, v.v. Phù điêu thường được làm ra từ đá hoặc gạch và được chạm trổ hoặc đúc khuôn thành các hình ảnh của những vật thể hoặc nhân vật kỳ quái, […]