Giảm giá!

2,500,000

Mô tả

Phù điêu tung hạc
Phù điêu tùng hạc diên niên .kích thước cao 1,2 đến 1,5cm rộng 2m đến 3m