2,500,000

kích thước,cao 110 – rộng 180 cm

Hotline 0983 51 8229 hoặc 0944 355 229
Địa chỉ: số 99, Cụm xóm la ,Phường Phú Đô,Quận Nam Từ liêm,Hà Nội
Website: http://phudieu3d.com.vn/

Mô tả

các bạn liên hệ theo số điền thoại để đc hiểu rõ hơn

Hotline 0983 51 8229 hoặc 0944 355 229
Địa chỉ: số 99, Cụm xóm la ,Phường Phú Đô,Quận Nam Từ liêm,Hà Nội
Website: http://phudieu3d.com.vn/