NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
1. Khách hàng là ông chủ duy nhất!
Trong công ty, khách hàng là ông chủ duy nhất. Khách hàng có thể đuổi việc bất kì ai trong công ty, kể cả giám đốc bằng cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty khác. Trách nhiệm của các thành viên trong công ty đều là mang lại lợi ích và làm hài lòng khách hàng.

2. Tôn trọng cá nhân!
Nhân viên luôn được trao cơ hội tối đa để phát huy năng lực, phát triển bản thân và thành công cùng công ty. Luôn biết lắng nghe, không phân biệt vị trí cao thấp, dám đưa ra lời khuyên cho đồng nghiệp của mình. Dám nói thẳng, chia sẻ mọi suy nghĩ, quan điểm của mình, cho dù có người không muốn nghe trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Công bằng và bình đẳng trong mọi tình huống.

3. Tinh thần đồng độ!
Có chung niềm tin và mục tiêu vì sự phát triển của công ty. Không đố kỵ, nói xấu, gièm pha, bè phái. Giúp đỡ, tương trợ, quan tâm lẫn nhau, đối xử như anh em một nhà.

4. Lao động hết mình đam mê và trách nhiệm cao nhất!
Luôn làm việc hết mình với trách nhiệm cao nhất có thể. Khi bạn cảm thấy không thể làm với trách nhiệm cao nhất, hãy thay đổi ngay hoặc dừng lại. Hãy lựa chọn công việc bạn đam mê nhất, và chắc chắn bạn luôn được tạo điều kiện tốt nhất để có được điều này trong công ty.

5. Hành động ngay!
Bắt tay vào làm ngay với sự nỗ lực, sự kiên trì cao nhất cho đến khi đạt được mục tiêu. Dám thất bại, dũng cảm nhận sai, và điều chỉnh liên tục cho phù hợp. Nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận khó khăn, và tìm mọi cách để vượt qua khó khăn với niềm tin vững chắc.

6. Đổi mới liên tục!
Không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được; Cải tiến liên tục để phát triển; Học tập cái mới, không ngừng sáng tạo để thành công.