8

“SỨC MẠNH TỰ NHIÊN” Đây là tác phẩm của nghệ sĩ người Ý Lorenzo Quinn miêu tả sức mạnh của Mẹ thiên nhiên đang thống trị hành tinh này. Những phiên bản khác nhau của bức tượng được xây dựng ở nhiều nước như Anh, Mỹ, Monaco và Singapore

Mô tả

“SỨC MẠNH TỰ NHIÊN” Đây là tác phẩm của nghệ sĩ người Ý Lorenzo Quinn miêu tả sức mạnh của Mẹ thiên nhiên đang thống trị hành tinh này. Những phiên bản khác nhau của bức tượng được xây dựng ở nhiều nước như Anh, Mỹ, Monaco và Singapore.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.