Giảm giá!

2,300

Phù điêu hoa sen

Kt.cao 150cm

Rộng 2m.

Sơn giá đồng.đá.nhũ vàng.giáp vàng.giáp bạc mạ.