4,000,000

Bạn đang quan tâm đến những tác phẩm về chủ đề Điêu khắc – Phù điêu Thiếu nữ với bố cục cân đối hai hòa, đường cong cơ thể tuyệt vời, nhằm đưa vào làm điểm nhấn cho không gian Trang trí của mình.

Liên hệ vớ bạn sẽ có được  tác phẩm Điêu khắc Phù điêu Thiếu nữ đẹp và ưng ý nhất!

Mô tả

Phù điêu thiếu nữ tắm đêm trăng

Phù điêu thiếu nữ tắm đêm trăng