6,000

Tượng Nữ thần Tự do có tên chính thức là “Tượng Nữ thần Tự do soi sáng thế giới”, nằm trên đảo Liberty rộng hơn 50.000m2 ở cảng New York.

Đây là món quà nhân dân Pháp tặng cho nước Mỹ. Bức tượng trên đảo Liberty nặng 225 tấn, cao tương đương với tòa nhà 22 tầng (tính từ chân tượng đến đỉnh ngọn đuốc).

Theo trang Travel Tips, bức tượng tượng trưng cho sự tự do, thoát khỏi đau khổ của nhiều người nhập cư Mỹ cuối thế kỷ 19. Ngọn đuốc trên tay phải của bức tượng thể hiện cho ánh sáng dẫn đường tới tự do, bình đẳng, bác ái.

Đã có rất nhiều bức tượng sau này tại các nước bắt chước tạo hình của bức tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ, dưới đây là những phiên bản khá nổi tiếng khác:

Mô tả